This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, March 20, 2014


I. ປະຫວັດ​​ໂດຍຫຍໍ້​ຂອງ ສະຖາ​ບັນ​ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະ ນາຄົມ ​ແລະ​ ການສື່ສານ.


ສະຖາ​ບັນ​ໄປສະນີ, ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ສປທ) ຫຼື Institute of Posts and Telecommunications (IPT) ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ ຄ​.ສ 1973 ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ອຸປະຖໍາ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ອາຄານ,ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ,ອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັກສູດ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ​ຄົບ​ສຸດ​ໂດຍ​ອົງການ​ໂທລະ​ຄົມ​ສາກົນ (ITU) ຊື່​ເດີມ​ເອີ້ນ​ວ່າ:ສູນ​ກາງ-​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິຊາ​ຊີບໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ (Centre National de Formation des Telecommunications).


​​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ ຄ.ສ 2011 ເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້​ປ່ຽນຊື່​ມາ​ເປັນ ສະ​ຖາ​ບັນ ໄປສະນີ, ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ​ສື່ສານ ຂຶ້ນ​ກັບ​ກະຊວງ​ໄປສະນີ, ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ມີ​ພາລະ​ບົດ ບາດຕາມ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີວ່າການສະບັບ​ເລກ​ທີ 992/ປທສ, ລົງ​ວັນ​ທີ 05/06/2013.


​ເປັນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນດ້ານ ​ໄປສະນີ ​ແລະ ວິສະວະ​ກໍາ ​ໄອ​ຊີ​ທີ ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃນ​ລະດັບ​ຊັ້ນ​ກາງ, ຊັ້ນ​ສູງ ​ແລະ ປະລິນຍາ​ຕີ​. ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຮຽນ ​ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ.


II. ພາລະ​ບົດບາດ


ສະຖາບັນໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ,


ມີພາລະບົດບາດເປັນຫົວໜ່ວຍ​ວິຊາ​ການໃນການຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ,ປັບປຸງຫຼັກສູດການສິດສອນ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາ


ກອນ​ມະນຸດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ


ແລະ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.